Repertoar

Ej ja malena, suknjica šarena

Pjesme i plesovi Brodskog Posavlja
Koreograf: Ivan Možar – Moca
Glazbena obrada: Mihael Ferić

 

Oranice bi l’ se orat dala

Pjesme i plesovi istočnog dijela Slavonije.
Koreograf: Ivan Možar – Moca
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

I moje se cviće

Pjesme i plesovi Slavonije
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

Posavski plesovi

Posavski plesovi
Koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

Momačko kolo

Momačko kolo
Koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

Valpovačko kolo

Valpovačko kolo
Koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

Oj, da mi je

Svatovska kola Županjske Posavine
Koreografija i glazba: Mato Kopić

 

Oj rastiću šušnjati

Pjesme i plesovi Slavonije
Koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

Višnja stoji u polju

Pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

Koj’ za kolo, nek’ ide u kolo

Pjesme i plesovi Like
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Ana Zlatunić

Oj Baranjo, lipa i bogata

Pjesme i plesovi Baranje
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Perica Raguž

 

Oj Dunave, vodo ladna

Pjesme i plesovi Hrvata Bunjevaca
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

Ružmarine moj zeleni

Pjesme i plesovi Bosanske Posavine
Koreografija i glazba: Mato Kopić

 

Oj poklade, jedne u godini

Tri dana poklada u Županji
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

Homo u balo

Dalmatinska poskočica
Koreografija i glazba: Mojmir Golemac – Momo

 

Pjesme i plesovi travničkog kraja

Pjesme i plesovi travničkog kraja
Koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

Sve bi svoje druge zvala

Pjesme i plesovi Bizovca
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

Pet je kumi v jedni kljeti

Pjesme i plesovi Međimurja
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

U mladinom dvoru

Fragment svatovskog običaja iz Županje
Koreografija: Ivan Zlatunić
Glazbena obrada: Tomislav Majačić

 

U Banatu žito više glave

Koreografija: Dobrivoj Putnik
Glazbena obrada: Tomislav Uhlik