Projekt “I zapleši i zasviraj”

Nastavljamo s realizacijom projekta “I zapleši i zasviraj”. Danas se u našoj Udruzi održala edukativna radionica tradicijskih glazbala i Orffovog instrumentarija pomoću koje će djeca razviti osjećaj za ritam i motoriku. Demonstrator na tradicijskim glazbalima bio je gospodin Stjepan Večković, solist na tradicijskim glazbalima u Ansamblu narodnih pjesama i plesova Hrvatske Lado i gospođa Ana Zlatunić, profesorica glazbenog, na Orffovom instrumentariju.
Opći cilj projekta “I zapleši i zasviraj” je povećati mogućnost djece i mladih iz Županje i Vrbanje da izvan redovne nastave u školi i izvan školskih aktivnosti steknu dodatna znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta na području povijesnog, kulturnog i nacionalnog identiteta.