Postani član udruge

Zašto postati članom Udruge?
Kulturno umjetnička udruga Kristal-Sladorana organizira prigodne manifestacije kojima nastoji podržati interese članova, te promovirati i njegovati tradiciju i običaje Slavonije. Cilj je Udruge tvoriti zajednicu u kojoj se njezini članovi osjećaju ugodno, u kojoj se mogu međusobno družiti.

Prava i obveze članova?
Prava i obveze članova Udruge definirana su Statutom, a članovi su pozvani da sudjeluju u svim aktivnostima Udruge, bivaju informirani o radu Udruge, imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge, mogu odlučivati u onim tijelima u kojima su članovi, nadziru djelovanje i zahtijevaju odgovornost tijela i pojedinaca u Udruzi, poštuju i provode odluke tijela Udruge i Statuta, izvršavaju povjerene zadatke, svojim djelovanjem moraju štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge, obvezuju se na redovito plaćanje godišnje članarine, a ukoliko ustvrde nepravilnosti u provedbi statuta, dužni su upozoriti Predsjedništvo.

Kako postati članom?
Kulturno umjetničkoj udruzi pristupa se ispunjavanjem pristupnice, čime se obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge i poštivanje njenoga Statuta i drugih akata, kao i upravnih tijela. Novo pridošli članovi plaćaju upisninu u iznosu od 200,00 HRK. Pristupnica se može dobiti u sjedištu Udruge, sastancima, projektima ili bilo kojim aktivnostima kojima se Udruga bavi. Drugi način je popunjavanje obrasca na ovoj stranici.

Podaci za plaćanje članarine bankovnim putem:
Podaci za plaćanje članarine bankovnim putem:
Iznos: 200,00 kuna
IBAN: HR72 2485 0031 1002 2983 4
Poziv na broj primatelja: današnji datum
Opis plaćanja: Članarina – Ime Prezime

***********************************************************************************************

Kako bi se učlanili, preuzmite 

u PDF formatu, ispunite ju na računalu, ispišite i potpisanu nam dostavite. Pristupnicu možete ispuniti i kod nas u uredu na adresi:
Naselje Šećerane 61
32270 Županja

Uplatu izvršite na račun Kulturno umjetničke udruge Kristal-Sladorana IBAN: HR72 2485 0031 1002 2983 4 ili uplatite osobno u uredu KUU-e.