Koncert mješovitog pjevačkog zbora u Crkvi sv. Ivana Krstitelja

02.01.2022. održan je koncert mješovitog pjevačkog zbora u Crkvi sv. Ivana Krstitelja.