Izjava o pristupačnosti

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova mrežna lokacija je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Naša Udruga nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice. 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena je 21.10.2021. temeljem samoprocjene uz provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite u vezi s pristupačnosti našeg mrežnog mjesta korisnici mogu uputiti: na adresu elektroničke pošte:  info@kuu-kristal-sladorana.hr
Udruga je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. 
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. 
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) 
Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr