A grupa

Na svom repertoaru posjeduje koreografije iz gotovo svih plesnih zona u Hrvatskoj, a također njeguje i plesove Hrvata izvan domovine pa tako raspolaže s 15-ak koreografija s različitih područja od kojih su najbrojnije koreografije Slavonije.  Velika pažnja poklanja se i vokalnim probama, jer energija i ljepota hrvatskog naroda nisu iskazane samo kroz plesove kao izraz narodne umjetnosti, već i kroz pjesmu koja vrlo često prati ples. To istovremeno izvođenje pjesme i plesa zahtijevalo je kako koncentraciju i sposobnost, tako i dosta energije od samih plesača-pjevača. Upravo takav narodni izričaj istovremenog plesa i pjesme izdvaja hrvatski folklor od folklora ostalih zemalja.

Velika pažnja pridaje se i scenskom odijevanju, a članovi nastupaju najčešće u originalnim primjercima ruha pojedinog kraja.